Committees

Conference Chairperson Masayuki Yamamoto Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University

Organizing Committee

Chairperson Soichi Ogishima Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
Kazuyoshi Ikeda RIKEN/Keio University
Takeshi Ishikawa Kagoshima University
Seiichi Ishida Sojo University
Tsuyoshi Esaki Shiga University
Akitoshi Okada Daiichi Sankyo RD Novare Co., Ltd.
Shinichi Katakura Keio University
Koichiro Kato Kyushu University
Keiko Kumazawa Teijin Pharma Ltd.
Akihiko Konagaya Keisen University/Tokyo Institute of Technology
Takeshi Sagara TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Yugo Shimizu RIKEN
Masakazu Sekijima Tokyo Institute of Technology
Kazutoshi Takahashi Ajinomoto Co., Inc.
Daisuke Takaya Osaka University
Satoshi Nagaie Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
Yayoi Natsume National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition
Kaori Fukuzawa Osaka University
Kaoru Mogushi cBioinformatics Inc.
Hirofumi Watanabe Institute for Protein Research, Osaka University
Reiko Watanabe WithMetis Co., Ltd.

Planning Committee

Soichi Ogishima Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
Fuji Nagami Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
Atsushi Shimizu Iwate Medical University

Program Committee

Chairperson Yayoi Natsume National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition
Vice-Chairperson Kazuyoshi Ikeda RIKEN/Keio University
Takashi Ikegami MOLSIS Inc.
Takeshi Ishikawa Kagoshima University
Seiichi Ishida Sojo University
Hiroaki Iwata Kyoto University
Michio Iwata Kyushu Institute of Technology
Yoshihiro Uesawa Meiji Pharmaceutical University
Eiichiro Uchino Kyoto University
Tsuyoshi Esaki Shiga University
Akitoshi Okada Daiichi Sankyo RD Novare Co., Ltd.
Rika Okamoto Kyoto University
Soichi Ogishima Tohoku university, INGEM
/Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
Shinichi Katakura Keio University
Koichiro Kato Kyushu University
Mayumi Kamada Kyoto University
Midori Kamimura CBI research Institute
Takatoshi Kawai Keio University
Ibuki Kawamata Tohoku University
Takayoshi Kinoshita Osaka Metropolitan University
Keiko Kumazawa Teijin Pharma Ltd.
Akihiko Konagaya Keisen University/Tokyo Institute of Technology
Ken Komiya JAMSTEC
Tomohiro Sato RIKEN
Yusuke Sato Kyushu Institute of Technology
Yugo Shimizu RIKEN
Masakazu Sekijima Tokyo Institute of Technology
Yuji Takaoka Schrödinger L.L.C.
Kazutoshi Takahashi Ajinomoto Co., Inc.
Daisuke Takaya Osaka University
Seisuke Takimoto Japan Tobacco Inc.
Yukio Tada CBI research Institute
Hisashi Tadakuma ShanghaiTech University/The University of Tokyo
Shigenori Tanaka Kobe University
Satoshi Nagaie Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
Masahiko Nakatsui Yamaguchi University
Hirohisa Nagahori SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
Mitsuhiro Nakamura Gifu Pharmaceutical University
Takatsugu Hirokawa University of Tsukuba
Kaori Fukuzawa Osaka University
Teruki Honma RIKEN
Yuta Masuoka TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Tomohide Masuda TORAY INDUSTRIES INC
Kenji Mizuguchi Institute for Protein Research, Osaka University
Satoshi Mizuno Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
Takashi Mizuma Teikyo Heisei University
Shigeki Mitaku Emeritus Professor, Nagoya University
Kaoru Mogushi cBioinformatics Inc.
Kenji Yamagishi Nihon University
Kazuki Yamamoto SHaLX Inc./Isotope Science Center, The University of Tokyo
Kotaro Yuta In Silico Data, Ltd.
Hirofumi Watanabe WithMetis Co., Ltd.
Reiko Watanabe Institute for Protein Research, Osaka University